New articles on EAW cases

− 0 min read

Vincent Glerum, our project coordinator, published "Van stenen, monniken en kappen: het begrip ‘uitvoerende rechterlijke autoriteit’, het arrest Openbaar Ministerie (Valsheid in geschrifte) en de gevolgen voor de Nederlandse overleveringsprocedure" and a jurisprudence analysis in SEW

The first article concerns the judgment in case C-897/19 PPU (Ruska Federacija), concerning extradition of an EFTA national to a third state; and the second article refers to the judgment of case C-510/19 (Openbaar Ministerie (Faux en écritures)), concerning the concept of ‘executing judicial authority’.